Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

Saint-Gobain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 124376, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 210 549 000 zł, NIP 5262297860, zwana dalej „Saint-Gobain”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.alterna.com.pl/altech oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Saint-Gobain musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta w Portalu, złożenia zamówienia w sklepie internetowym, czy udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z Saint-Gobain wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Saint-Gobain, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain.
 2. Saint-Gobain może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Saint-Gobain  informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Saint-Gobain, Poczta Polska, firmy kurierskie.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 7

 1. Saint-Gobain przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Użytkownika Saint-Gobain w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Saint-Gobain, jego usług oraz Portalu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

§ 8

 1. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Saint-Gobain lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Saint-Gobain będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9

Saint-Gobain stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Saint-Gobain w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11

 1. Saint-Gobain wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Saint-Gobain.
 1. Saint-Gobain  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

§ 12

 1. Saint-Gobain informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Saint-Gobain wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Saint-Gobain poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

Saint-Gobain  informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania z Portalu.

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach. W związku z tym, jeżeli wśród danych z plików cookies znajdą się dane osobowe, to mogą być one przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą trafiały do spółek Google certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

§ 15

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

§ 16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Saint-Gobain Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sgp@saint-gobain.com
 2. Polityka znajduje się na stronie www.alterna.com.pl/altech oraz w siedzibie Saint-Gobain.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej

Akceptuję, nie pokazuj więcej